آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو | جگر خام نخورید

[ad_1]

آخرین وضعیت شیوع تب کنگو

آخرین وضعیت شیوع تب کنگو , کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی درباره آخرین
وضعیت شیوع بیماری تب کریمه کنگو اظهار داشت: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت از 80 نفری که مبتلا به
بیماری شدند 5 نفر آنها جان خود را از دست دادند.

به گفته وی تا کنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری در پایتخت گزارش نشده است.

امیری با اشاره به اینکه شیوع بیماری در این فصل با فعالیت کنه ها افزایش می یابد، گفت: در فصول دیگر به ندرت این
بیماری مشاهده می شود اما تا پایان فصل تابستان پیش بینی می شود که موارد دیگری نیز اضافه شود.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی از دامداران خواست که نکات ایمنی را رعایت نمایند،
افزود: براین اساس دامداران از تماس مستقیم با بدن دام و کشتار غیر مجاز پرهیز نمایند.

وی با اشاره به اینکه با خرید گوشت از مراکز مجاز جای هیچ گونه نگرانی نیست، تصریح کرد: افراد تنها در مصرف
جگرخام احتیاط نمایند به طوریکه به سبب احتمال ویروس بیشتر هنگام خرد کردن از دستکش استفاده نمایند
ضمن آنکه از مصرف کبابی و نیمه خام آن امتناع نمایند.

آخرین وضعیت شیوع تب کنگو

باشگاه خبرنگاران

[ad_2]

لینک منبع