شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

[ad_1]

شناخت پایه های ایمان , یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان , امام علی (ع)در این حکمت با کلامی شیوا و فصیح به شرح موضوعات بنیادی در دین می پردازد.

امام علی (ع)در حکمت 31 کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید:ایمان بر چهار پایه استوار است:صبر، یقین،
عدل و جهاد. صبر نیز برچهر پایه استوار است:شوق، هراس، زهد و انتظار.آن کس که اشتیاق بهشت دارد،
شهوت هایش کاستی گیرد و آن کس که از آتش جهنم می ترسد، از حرام دوری می کند.آن کس که
در دنیا زهد می ورزد، مصیبت ها را ساده پندارد و آن کس که مرگ را انتظار کشد در نیکی ها شتاب می کند.

ایشان در ادامه می فرماید:یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها،
پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.پس از آنکه هوشمندانه به واقعیت ها نگریست،
حکمت را آشکار می بیند و آنکه حکمت را آشکار دید، عبرت آموزی را شناسد و آنکه عبرت آموزی
شناخت گویا چنان است که با گذشتگان می زیسته است.

امام عدالت گستر شیعیان در ادامه می فرماید:عدل نیز بر چهارپایه استوار است:فکری ژرف اندش،
دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی پس كسى كه
درست انديشد به ژرفاى دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد ، از چشمة زلال شريعت
نوشيد ، پس كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد .

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

سپس امام در مورد اقسام جهاد می فرماید:جهاد نيز بر چهار پايه استوار است : امر به معروف ،
نهى از منكر ، راستگويى در هر حال ، و دشمنى با فاسقان . پس هر كس به معروف امر كرد،
پشتوانه نيرومند مؤمنان است و آن كس كه از زشتى ها نهى كرد ، بينى منافقان را به خاك ماليد ،
و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايدارى كند حقّى را كه بر گردن او بوده ادا كرده است ،
و كسى كه با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشم گيرد ، خدا هم براى او خشم آورد ،
و روز قيامت او را خشنود سازد .

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

امام علی (ع)همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شناخت اقسام كفر و ترديد
می فرماید: وكفر بر چهار ستون پايدار است : كنجكاوى دروغين. ستيزه جويى و جُدُل ،
انحراف از حق و دشمنى كردن . پس آن كس كه دنبال توهم و كنجكاوى دروغين رفت به
حق نرسيد و آن كس كه به ستيزه جويى و نزاع پرداخت از ديدن حق نابينا شد ، و آن
كس كه از راه حق منحرف گرديد ، نيكويى را زشت و زشتى را نيكويى پنداشت و سر
مست گمراهى ها گشت و آن كس كه دشمنى ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و
كارش سخت و نجات او از مشكلات دشوار است .

امام در ادامه می فرماید:شك چهار بخش دارد : جدال در گفتار ، ترسيدن ، دو دل بودن ،
و تسليم حوادث روزگار شدن . پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكى
شُبهات بيرون نخواهد آمد و آن كس كه از هر چيزى ترسيد همواره در حال عقب نشينى
است و آن كس كه در ترديد و دودلى باشد زير پاى شيطان كوبيده خواهد شد و آن كس
كه تسليم حوادث گردد و به تباهى دنيا و آخرت گردن نهد ، و هر دو جهان را از كف خواهد داد .

باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *